www.BFLassociates.com


 
 

KUNNSKAP ER MAKT.


Riktig informasjon bidrar til firmaets vekstmuligheter ved ?:                                                                                                                  
        

Definere firmaets behov.
 
Søke etter de beste kandidater til en stilling.
 
Finne personer i besittelse av ønskede egenskaper.
 
Presentere kun kvalifiserte kandidater som møter dine kriteria.
 
Forsikre at topp kandidater er nøyaktig representert.
 
Arrangere møte mellom personer som ellers ikke ville truffet.
 
Identifise rett tidspunkt for en vellykket innsats.
 
Bistand ved alle forhandlinger vedrørende arbeidsforhold.
 
Oppfølging av begge parter for ?sikre et vellykket resultat.
 
 


Page 01

© 2009-2016 BFL Associates, Ltd.
12 Greenway Plaza, Suite 1100
Houston, Texas USA 77046
Tel:  (713) 965-2112
 
   
Kunnskap er Makt
Hvem er BFL Associates?
Hva kan BFL gjøre for deg?
Hva skiller BFL fra andre?
Hva har våre kunder behov for?
Søker du BFL?
Aktuelle Muligheter